IM. INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES


Thnxz http://ptlsteanacho.wordpress.com/
__________________________________________________
En 1983, Howard Gardner proposa el model de les IM. Cada intel·ligència posseeix una operació nuclear identificable (ex. Música= entonar). Treballen en concert, independents entre sí.
/////
Així com hi ha molts tipus de problemes també hi ha molts tipus d’intel·ligència. Gardner ha identificat les següents:

1) Intel·ligència musical: cal per aprendre idiomes i permet desenvolupar-se adequadament a cantats, compositors i músics.
/////
2) Intel·ligència lingüística: la que tenen els escriptors, els poetes, els bons redactors. Utilitza ambdós hemisferis.
/////
3) Intel·ligència lògica-matemàtica: utilitzada per resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És la intel·ligència que tenen els científics. Es correspon amb el mode de pensament de l’hemisferi lògic i amb el que la cultura occidental ha considerat com l’única intel·ligència.
/////
4) Intel·ligència espacial: consisteix en formar un model mental del món en tres dimensions; és la intel·ligència que tenen els mariners, els pilots, enginyers, cirurgians, escultors, arquitectes, decoradors i dissenyadors.
/////
5) Intel·ligència corporal-cinestèsica: capacitat d’utilitzar el propi cos per realitzar activitats o resoldre problemes. És la intel·ligència dels esportistes, artesans, cirurgians i ballarins.
/////
6) Intel·ligència interpersonal: és la intel·ligència que té a veure amb la capacitat d’entendre altres persones i treballar amb elles; se la sol trobar en polítics, professors, psicòlegs i administradors.
/////
7) Intel·ligència intrapersonal: permet entendre’s a un mateix i als altres; se la sol trobar en els bons venedors, polítics, professors o terapeutes.
/////
8) Intel·ligència naturalista: utilitzada quan s’observa i s’estudia la naturalesa, amb el motiu de saber organitzar, classificar i ordenar. És la que demostren els biòlegs o els herbolaris.

PsicoEmocions Blog

Imagen

L’educació tradicional a les escoles tenen preferència per les matèries de llegua i matemàtiques, és a dir per les capacitats lingüístiques i lògiques. També el coeficient d’intel·ligència mesurat en psicologia des del 1904 per Binet, són tests predictors del rendiment acadèmic que quasi no han variat. La intel·ligència és el conjunta d’habilitats o capacitats mentals per a resoldre problemes o crear productes que siguin valuosos per una o més cultures. És un atribut innat, una facultat del individu, amb la qual cosa queda molt restringida amb la capacitat de resolució de problemes com a mesurador de l’èxit escolar.

En 1983, Howard Gardner proposa el model de les IM. Cada intel·ligència posseeix una operació nuclear identificable (ex. Música= entonar). Treballen en concert, independents entre sí.

Així com hi ha molts tipus de problemes també hi ha molts tipus d’intel·ligència. Gardner ha identificat les següents:

  1. Intel·ligència musical: cal per aprendre idiomes…

Ver la entrada original 284 palabras más

Autor: Gabriel Catalano - human being | (#IN).perfección®

Lo importante es el camino que recorremos, las metas son apenas el resultado de ese recorrido. Llegar generalmente significa volver a empezar!